ศาสตราจารย์แจ็คฤทธิ์ศุภากรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่เป็นประธานในคณะกรรมการจัดงาน RoboCup 2021 กล่าวว่า ปัจจุบันเรากำลังประสบกับภาวะชราภาพของสังคม เขากล่าวว่าหนึ่งในความท้าทายของคณะกรรมการอาจแนะนำให้นักพัฒนาหุ่นยนต์ในปีพ. ศ. 2564 เพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Suvit Maesincee กล่าวว่าเขามอง RoboCup ว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็น “ผู้บุกเบิกหุ่นยนต์” ซึ่งเป็นประเทศที่ความคิดและนวัตกรรมสามารถเติบโตได้ Suvit กล่าวว่าความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้